Techniky

Kresba tužkou

Tužka je nejrozšířenějším kresebným nástrojem posledních asi 400 let. Je tvořena grafitem vypáleným společně s jílem do tenkých prutů zasazených do dvou slisovaných dřevěných matric.

Dřevo se vybírá podle tvrdosti, vůně a barvy. Nejčastěji se používají různé druhy cedrů. Aby grafit zanechával lepší stopu, je promašťován lojem. Pro výraznější čerň u měkčích tuh jsou zase přidávány saze.

Tužky se vyrábějí v různých tvrdostech. Tato škála je definována písmeny H, F a B od nejtvrdší po nejměkčí.
Podobně jako u pastelek je i u práce s tužkou několik postupů jak vybudovat kresbu s různým účinkem. Dojem prostoru v kresbě vzniká správným použitím kontrastů mezi černou a bílou.

Iluze objemu pak vyplyne z citlivého užití stupňů šedí nebo může být vyjádřen i čistě lineárně. Jak různými způsoby šrafování, tak exaktností provedené linky.
Jedním z důležitých kritérií pro kvalitní výsledek je také správné zvolení charakteru papíru a vždy dobře ořezaný nástroj.

Pastelky – kresba

I pastelky  jsou uměleckým nástrojem. Nanášejí se na papír a postupem práce se blíží ke kresbě tužkou. Jednotlivé barvy tuh je možné na papíře libovolně překrývat a vytvářet tak nové tóny.

Barevné linie můžeme roztírat či promazávat a tuhu pastelek je také možné rozdrtit v barevný prach a ten pak nanášet prsty.

Vyrábějí se i vodou roztíratelné akvarelové pastelky. Různé užití rozdílných technik umožňuje širokou škálu výrazových prostředků, jejíchž kombinací a vyváženým a citlivým užitím se zkušený kreslíř liší od laika.

Kresba pastelkou se fixuje lakem proti setření či sprášení podobně jako třeba kresba tužkou či uhlem.

Malba akrylem

Je jednou z malířských technik, které vznikly až v 2. polovině 20. století. Je stálobarevný a po zaschnutí voděodolný. Výsledek může být podobný olejomalbě.

Barvy však jasnější a ostřejší. Jednou z výhod malby akrylovými barvami je jejich rychlé zasychání. Není tedy tak časově náročná jako olejomalba a pro jednotlivé fáze malby nemusí malíř čekat, než vrstva zaschne.

U oleje se může dle síly vrstvy čekat i několik let. Obě techniky mají zcela odlišný postup a způsob provedení.

Akrylem je možné malovat téměř na všechny povrchy.

Obraz je možné čistit navlhčeným hadříkem (mýdlovou vodou).

Digitální kresba

Jedná se o vůbec nejmladší techniku. Představuje nejsvobodnější a nejeditovatelnější techniku ze všech. V současné době se těší vzrůstající oblibě a získává si svoje místo i na poli klasických výtvarných technik.

Digitální malba není haptickou technikou, výsledná práce vzniká ve virtuálním prostředí. Počítačová malba umožňuje výtvarníkovy nekonečnou svobodu – je možné dosáhnout velmi realistických výsledků či napodobit jakoukoliv z klasických technik nebo docílit úplně originálního a svébytného výsledku.

Výstup pak může být vytisknut na textilii, jako potisk předmětu, na malířské plátno či nejrůznější papíry, samolepky atp. a to v neomezeném množství.

Akvarel – malba

Je poměrně náročná technika, při níž se na vlhčený či suchý papír kladou transparentní skvrny a jejich překrýváním vznikají tóny a valéry barev. Akvarel je složitou technikou proto, že u něj neexistuje způsob korekce.

Malíř musí místa s bílou barvou striktně vynechávat a pečlivě budovat malbu od těch nejsvětlejších částí k těm nejtmavším. Akvarel je nejstarší technikou malby vůbec.

Výsledná malba není voděodolná. Na přímém slunci časem bledne. (Obraz je tedy vhodné zasklít a umístit mimo přímé slunce).

Kopie a reprodukce

 

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *